tutorbox فروشگاه مدل سه بعدی پایگاه اصلی گروه فردوس

 

در صورت نیاز به سرعت بخشیدن در ساخت آموزش ها در پایین همین مطلب، پیام بگذارید.

آموزش ساخت یک پویانمایی کوتاه در Tvpaint به زبان فارسی - منبع : گروه فردوس FerdosTeamLogo
مولف بخش موضوع حجم دسترسی
 گروه فردوس یک آشنایی با محیط نرم افزار    
 گروه فردوس دو نقاشی و رنگ آمیزی یک منظره    
 گروه فردوس سه ساخت شخصیت    
 گروه فردوس چهار پویانمایی شخصیت در زمینه    
  پنج خروجی گرفتن از فریم ها    
  شش صدا گذاری و خروجی پایانی    

در صورت نیاز به سرعت بخشیدن در ساخت آموزش ها در پایین همین مطلب، پیام بگذارید.

 

آموزش ایجاد جلوه های تصویری در TvPaint - منبع : گروه فردوس FerdosTeamLogo
مولف بخش موضوع حجم دسترسی
 گروه فردوس مستقل ایجاد جلوه های تصویری    

در صورت نیاز به سرعت بخشیدن در ساخت آموزش ها در پایین همین مطلب، پیام بگذارید.