بازگشت


- گروه فردوس این آموزش را زکات علم خود میداند، از این رو هیچ گونه منتی بر هنرجو نیست و گروه فردوس هیچگونه درخواست مالی یا غیر مالی از هنرجویان خود ندارد.
- گروه فردوس تنها در زمینه آموزش ساخت پویانمایی به آموزش رایگان می پردازد که این خود دربرگیرنده بخش وسیعی از دروسی است که در یک دوره تحصیلی دانشگاهی جای می گیرد.

-افرادی که در سابقه تحصیلی خود برخی دروس مطالعاتی و فنی را گذرانده اند می توانند در زمان ارزیابی با گروه فردوس درمیان گذاشته و با موفقیت در یک آزمون کوتاه ، مازاد بر ارزیابی ابتدایی، زمان دوره آموزشی را برای خود کوتاه تر کنند. هدف گروه فردوس اتلاف وقت خود و هنرجویان گرامی نیست بلکه تلاش بر این است تا هنرجو به سطحی از دانش مفید و کارآمد دست یابد. در نتیجه دسته ای از افراد که مهارت و دانش بیشتری دارند نه تنها تلاش برای تکمیل آموخته های خود می کنند و نیاز به بازخوانی آنچه فراگرفته اند ندارند بلکه برای همکاری و مشارکت در طرح های گروه فردوس دعوت می شوند. برای آگاهی از دروس به بخش سرفصل های آموزشی بروید.

- آموزش هایی که در اختیار هنرجو قرار داده می شود نزد ایشان یک امانت است و هنرجو متعهد به حفظ آنها است. انتقال آنها به فرد دیگری و یا انتشار آنها از هر روشی، ناحق است و پیگیری های قانونی از سوی گروه فردوس را در پی خواهد داشت.
- همچنین اطلاعات فردی هنرجو نزد گروه فردوس یک امانت است و ایشان متعهد به حفظ و نگهداری از این امانت خواهد بود مگر در برابر حملات سایبری و یا درخواست های قانونی مراجع قضایی و امنیتی کشور و مواردی که اختیار را از ایشان سلب می کند.
- به منظور حفظ اطلاعات فردی هنرجویان دربرابر دسترسی های غیر آموزشی در گروه فردوس، ایشان متعهد می شود از ذخیره کردن این داده ها در فضاهای ابری و مجازی اینترنتی و در دسترس قرار دادن آن نزد افراد غیر خودداری کند.
- هر فرد با یک شناسه شناخته می شود که به منظور ایجاد امنیت اطلاعات فردی در نظر گرفته شده است. این شناسه در اعلان ها و به جای نام افراد به کار می رود. از هنرجو انتظار می رود این شناسه را نزد خود حفظ کند و آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهد.
- تلاش گروه فردوس بر امر آموزش با کیفیت، مفید و کم هزینه است و انشاءالله که در این مسیر کوتاهی نکرده و موفق خواهد بود.
- اعضای گروه فردوس قصد ندارند وقت گرانبهای خود و هنرجو را در فضای مجازی هدر دهند. به همین دلیل از تماس های وقت و بی وقت و بی توجیه در فضای مجازی پرهیز می شود. در نتیجه زمان دریافت فایل های آموزشی و نیز زمان ارسال تکالیف برای هنرجو از پیش مشخص می شود.
- هر آموزش با تمرین/تمرین هایی همراه است. هنرجو بایستی، پاسخ هر تمرین را پیش از پایان تاریخ مشخص شده به مسیر مجازی اعلام شده بفرستد. هر سستی و یا عقب افتادن این امر از سوی هنرجو، با تنبیه های تکلیفی و در ادامه با محرومیت ایشان از تکمیل دوره از سوی گروه فردوس همراه می شود.

- گروه فردوس خود را در تمام امور از آموزش و غیر آن متعهد و مکلف به قوانین جمهوری اسلامی ایران می داند؛ از این رو تمامی آموزش ها و تکالیف و فعالیت های ایشان در چهارچوب این قوانین است.

- در آموزش از راه دور درک این نکته و پذیرش آن از سوی فرد ضروری است که در مرتبه نخست، خود شخص ناظر بر سنجش میزان جدیت خود در فراگیری است و مربی رتبه دوم را دارد به این معنی که شخص در حال آموزش نیاز به پشتکار و کوششی درونی دارد و یک نیروی بیرونی مانند معلم، استاد یا والدین تصرفی بر این کوشش ندارد. انگیزه و هدف مشخص، از نیروهای محرکه در شکل آموزش از راه دور هستند. برنامه ریزی و پایبندی به برنامه زمانی از نیازهای اساسی فراگیری در این نوع آموزش است از این رو پایبندی و عمل به برنامه آموزشی از هنرجو انتظار می رود.

- هر تغییر در مسیرهای ارتباطی گروه فردوس با رایانامه ferdosteam [AT] iran [.] ir به هنرجو اعلام خواهد شد.
- انتظار می رود هنرجو آدرس ها و مسیرهای ارتباطی گروه فردوس را در اختیار افراد دیگر نگذارد.
- برای معرفی گروه فردوس به دیگران لطفا تنها آدرس بلاگ فردوس ferdos-team.blog.ir را به ایشان بدهید و از ارائه هر کدام از آدرس های کانال، گروه ، رایانامه، شمار تماس، آدرس محل به دیگران جدا خودداری کنید.
- فایل های فشرده ( مانند zip , rar ...) ارسالی به رایانامه و مسیرهای دیگر ارتباطی پذیرفته نشده و بررسی نمی شوند.
- پیامهایی که در کانال، رایانامه و گروه فرستاده میشوند باید در یک صفحه و یکجا فرستاده شوند. به پیام های تکه تکه و جزئی پاسخ درخور داده نمی شود.
- در ارسال هر پیام دقت فرمایید:
برای هر پیام یک موضوع قرار دهید. در بخش موضوع موارد زیر را به ترتیب بنویسید:
 (کد آموزشی) - تاریخ دقیق ارسال به روز/ ماه / سال خورشیدی(شمسی) - متن پیام
مثال؛ یک گفت و گو در نرم افزار پیام رسان:


 - چنانچه دارای تلفن هوشمند هستید برای دریافت و ارسال سریع پیام ها، یکنرم افزار ویژه رایانامه/email روی آن نصب کنید.
- از فراهم کردن ابزار برای انجام تمرین عملی، بدون اعلام از سوی گروه فردوس خودداری کنید. قصد ما ایجاد کمترین هزینه و اتلاف وقت برای شما است. از این رو ابزارهای کار تجسمی بیش از کاغذ ، مداد، پاکن ، تراش و مداد رنگی نیستند و البته از تهیه پیش از موعود آنها پرهیز کنید.
- مسیرهای ارتباطی با گروه فردوس پس از پذیرفته شدن خواهان به اطلاع ایشان خواهد رسید.