سخنرانی حضرت آیت الله امام خامنه ای در مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳۶۶/۰۶/۳۱