tutorbox فروشگاه مدل سه بعدی پایگاه اصلی گروه فردوس

آموزش Krita - مجموعه نخست - منبع :
مولف بخش موضوع : کار با ابزارها حجم دسترسی
BlenderBittle مستقل Introduction to Krita
GDquest.com مستقل How to use the perspective transform mode
GDquest.com مستقل How to use the warp and cage transform for concept art
GDquest.com مستقل raw tiling patterns with the wrap around mode
GDquest.com مستقل Sculpt your assets with the liquify transform
GDquest.com Navigation on the canvas in Krita
GDquest.com مستقل Understanding Krita's blending modes
GDquest.com مستقل useful filters
GDquest.com مستقل Make Clipping Masks - tutorial about Inherit Alpha
GDquest.com مستقل How-to-paint-in-symmetry

آموزش Krita - مجموعه دوم - منبع :
مولف بخش موضوع : رنگ آمیزی حجم دسترسی
David Revoy یک Gmic colorize
David Revoy دو Split Layers
GDquest.com مستقل 3 essential color adjustment filters
GDquest.com مستقل Krita's pop up palette and color picker
GDquest.com مستقل Painting with the freehand brush tool
Lana Jeper مستقل DIGITL HAIR PAINTING TUTORIAL
Lana Jeper مستقل HOW I PAINT SKIN TONES
Katarzina Oleska مستقل How to color your lineart
 

-


در میانه‌ی قرن بیستم، ریچارد نیکسون، سی وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا، یعنی همان کسی که روابط حسنه‌ای با رژیم پهلوی داشت و ارتش محمدرضا در آستانه‌ی ورود او به ایران، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران را به رگبار بست، در بیان اهمیت جهان اسلام و به‌طور خاص منطقه‌ی غرب آسیا چنین گفته بود: «جهان اسلام در قرن بیست‌ویکم، مهمترین میدان‌های زورآزمایی سیاست آمریکا است.»
فروپاشی شوروی، به‌عنوان مهمترین رقیب استراتژیک آمریکا، موجب شد تا به باور استراتژیست‌های آمریکایی، از آن پس، «تهدید سبز» (جهان اسلام) جایگزین «تهدید سرخ» (شوروی) شود. به‌همین علت بود که در ابتدای دهه‌ی ۹۰ میلادی، آمریکا به بهانه‌ی جنگ عراق و کویت، وارد منطقه‌ی خلیج فارس شد. بوش پدر، چنین اقدامی را در راستای ایجاد «نظم نوین جهانی» نامید.
شش سال بعد از حمله‌ی آمریکا به عراق برای کمک به کویت، شیمون پرز، نخست‌وزیر رژیم نحس صهیونیستی، صحبت از «خاورمیانه‌ی جدید» کرد.   شش سال بعد از پرز، حالا نوبت بوش پسر بود که . . . ادامه مطلب


-

آموزش Krita - مجموعه سوم - منبع :
مولف بخش موضوع: کمیک استریپ حجم دسترسی
GDquest.com یک How to make a comic strip layout 19 MB
GDquest.com دو How to make a comic strip layout 18 MB
David Revoy مستقل tutorial a Comic page from A to Z with Krita
 

آموزش Krita - مجموعه چهارم - منبع :
مولف بخش موضوع: پرسپکتیو حجم دسترسی
Orphanlast مستقل Curvilinear 4 Point Perspective With a Picture Bowl Krita
Orphanlast یک CHANNEL INTRO
Orphanlast دو CHANNEL INTRO 
Orphanlast سه CHANNEL INTRO

آموزش Krita - مجموعه پنجم - منبع :
مولف بخش موضوع: Blender + Krita حجم دسترسی
----------- مستقل Seamless texture maps for displace modifier
----------- مستقل Creating a pirate