tutorbox فروشگاه مدل سه بعدی پایگاه اصلی گروه فردوس

 

 

آموزش Krita - مجموعه نخست - منبع :
مولف بخش موضوع : کار با ابزارها حجم دسترسی
BlenderBittle مستقل Introduction to Krita  20 MB
GDquest.com مستقل How to use the perspective transform mode  17 MB
GDquest.com مستقل How to use the warp and cage transform for concept art 27 MB
GDquest.com مستقل raw tiling patterns with the wrap around mode 18 MB
GDquest.com مستقل Sculpt your assets with the liquify transform 19 MB
GDquest.com مستقل Navigation on the canvas in Krita 6 MB دریافت
GDquest.com مستقل Understanding Krita's blending modes 25 MB
GDquest.com مستقل useful filters 16 MB
GDquest.com مستقل Make Clipping Masks - tutorial about Inherit Alpha 13 MB
GDquest.com مستقل How-to-paint-in-symmetry 12 MB

 

آموزش Krita - مجموعه دوم - منبع :
مولف بخش موضوع : رنگ آمیزی حجم دسترسی
David Revoy یک Gmic colorize    
David Revoy دو Split Layers    
GDquest.com مستقل 3 essential color adjustment filters    
GDquest.com مستقل Krita's pop up palette and color picker    
GDquest.com مستقل Painting with the freehand brush tool    
Lana Jeper مستقل DIGITL HAIR PAINTING TUTORIAL    
Lana Jeper مستقل HOW I PAINT SKIN TONES    
Katarzina Oleska مستقل How to color your lineart    
 

-


در میانه‌ی قرن بیستم، ریچارد نیکسون، سی وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا، یعنی همان کسی که روابط حسنه‌ای با رژیم پهلوی داشت و ارتش محمدرضا در آستانه‌ی ورود او به ایران، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران را به رگبار بست، در بیان اهمیت جهان اسلام و به‌طور خاص منطقه‌ی غرب آسیا چنین گفته بود: «جهان اسلام در قرن بیست‌ویکم، مهمترین میدان‌های زورآزمایی سیاست آمریکا است.»
فروپاشی شوروی، به‌عنوان مهمترین رقیب استراتژیک آمریکا، موجب شد تا به باور استراتژیست‌های آمریکایی، از آن پس، «تهدید سبز» (جهان اسلام) جایگزین «تهدید سرخ» (شوروی) شود. به‌همین علت بود که در ابتدای دهه‌ی ۹۰ میلادی، آمریکا به بهانه‌ی جنگ عراق و کویت، وارد منطقه‌ی خلیج فارس شد. بوش پدر، چنین اقدامی را در راستای ایجاد «نظم نوین جهانی» نامید.
شش سال بعد از حمله‌ی آمریکا به عراق برای کمک به کویت، شیمون پرز، نخست‌وزیر رژیم نحس صهیونیستی، صحبت از «خاورمیانه‌ی جدید» کرد.   شش سال بعد از پرز، حالا نوبت بوش پسر بود که . . . ادامه مطلب


-

 

آموزش Krita - مجموعه سوم - منبع :
مولف بخش موضوع: کمیک استریپ حجم دسترسی
GDquest.com یک How to make a comic strip layout 19 MB  
GDquest.com دو How to make a comic strip layout 18 MB  
David Revoy مستقل tutorial a Comic page from A to Z with Krita    
 

 

آموزش Krita - مجموعه چهارم - منبع :
مولف بخش موضوع: پرسپکتیو حجم دسترسی
Orphanlast مستقل Curvilinear 4 Point Perspective With a Picture Bowl Krita    
Orphanlast یک CHANNEL INTRO    
Orphanlast دو CHANNEL INTRO     
Orphanlast سه CHANNEL INTRO    
 

 

آموزش Krita - مجموعه پنجم - منبع :
مولف بخش موضوع: Blender + Krita حجم دسترسی
----------- مستقل Seamless texture maps for displace modifier    
----------- مستقل Creating a pirate