شبیخون به خفاشپس از رسیدن به حزب، تلفنی اسم و مشخصات مرا داد.حکم،یک اسلحه کمری،پنج هزار تومان پول و یک سواری شورلت آوردند وتحویلم دادند.وقتی که کیف دستی را می داد،گفت:مواظب باش،پر از پول است.
کسی را هم در راه سوار نکن.
گفتم:بهتر نیست در کیف را مهرو بوم کنین؟
گفت:لازم نیست.
من بدون اینکه در کیف را باز کنم،آن را در صندوق عقب گذاشتم و حرکت کردم.

موضوع : روایتی از یک واقعه تاریخی

شبیخون به خفاش          نویسنده : محمد ستاری وفایی        ناشر : عماد فردا

بحران آفرینیپیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام‌خمینی، نظام سیاسی جدیدی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام سلطنتی کرد. این طرح حکومتی مبتنی بر نظریه‌ی ولایت فقیه در عصر غیبت امام زمان(عج) است که بر اساس آن، فقیه عادل با پذیرش مردم در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و ضامن اسلامیت نظام سیاسی است. جمهوریت نظام سیاسی نیز با حضور مردم در تمام صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که نحوه‌ی آن از طریق ساختارهای حقوقی و قانون اساسی مشخص شده است، بروز می‌یابد. تلفیق اسلام و جمهوریت در جمهوری اسلامی یک الگوی ابتکاری بوده که تاکنون چنین الگویی در کشور حاکمیت نداشته است. در چارچوب چنین بینشی شکل‌گیری احزاب سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته، فعالیت سیاسی آنها در چارچوب کلی قانون اساسی رسمیت می‌یابد. بر اساس همان بینش، فعالیت احزاب سیاسی در این نظام سیاسی نمی‌تواند ساختارشکن باشد و چنین فعالیتی بایستی تحت حاکمیت قانون اساسی و اصول تغییرناپذیر آن صورت پذیرد.

موضوع : تاریخ سیاسی ایران

هشت سال بحران‌آفرینی        نویسنده: سلمان علوی نیک      ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مهدی کروبی
«من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماض آن نیستم، هرگز چشم‌پوشی نکنم. من با خدای خود پیمان بسته‌ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت برنمی‌دارم. من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می‌افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه‌ی شرعی خود عمل کنم. من‌ بعد از خدا با مردمِ خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پُر است از خیانت بزرگانش به اسلام؛ سعی کنند تحت تأثیر دروغ‌های دیکته‌شده که این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شوروشعف پخش می‌کنند نگردند. از خدا می‌خواهم که به پدر پیر مردم عزیزم ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد».«تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام»؛ این جمله‌ای بود که خمینی کبیر برای جنگی بی‌پایان با منافقینی که همدستی با دشمنان اسلام را به حلاوت خدمت در حکومت اسلامی ترجیح دهند، به یادگار گذاشت و راه تبرّی­جستن از آنها را برای پیروانش زنده نگه داشت.

موضوع : زندگی نامه

مهدی کروبی، در مدار سقوط       نویسنده: آرش پاک اندیش       ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی