...

تنها مسیرهای ارتباط با گروه فردوس:

FerdosTeam channel    call to ferdos team

...

مسیر کانال و شناسه گروه فردوس در پیام رسان گپ :

https://gap.im/ferdosteam

@ferdosteam

رایانامه ایرانی گروه فردوس:

ferdos

رایانامه یاد شده در بالا، تنها رایانامه گروه فردوس است و هر نشانی مشابه دیگری، از آن گروه فردوس نیست. همچنین گروه فردوس کاربری جیمیل خود را به نشانی ferdosteamATgmail.com حذف نموده است. لطفا پیام های خود را به نشانی های یاد شده در بالا بفرستید. متشکریم :)