...

تنها مسیرهای ارتباط با گروه فردوس:

FerdosTeam channel    call to ferdos team

...

مسیر کانال و شناسه گروه فردوس در پیام رسان گپ :

https://gap.im/FerdosTeam

@FerdosTeam